El Bilek Filmi

El Bilek Filmi Nedir?

Ortodontik tedavi planlamasında, etkili büyüme modifikasyon müdahaleleri için yüz büyüme hızı bilgisi ve kalan yüz büyüme yüzdesi çok önemlidir. Ayrıca, ortodontik müdahalenin tamamlanmasından sonra kalan büyüme yüzdesinin anlaşılması, tedavi sonrası geri tepmeyi tahmin etmede önemli olabilir. Aynı zamanda, kanıta dayalı ortodontik uygulama, çeşitli modalitelerin tedavi sonuçlarının araştırılmasını gerektirir. Bunu kolaylaştırmak için, bir çalışma dönemi boyunca normal büyümenin etkisi, tedavi müdahalesinin etkisini damıtmak için verilerden izole edilmelidir.

Dikkate alınan numuneler, kraniyofasiyal büyüme hızı ve kalan büyüme yüzdesi için eşleştirilmelidir. İnsan iskelet gelişiminin evrelendirilmesi, ayakta yükseklikte pik büyüme hızı, pubertal belirteçler (erkeklerde ses değişiklikleri, kadınlarda menarş, meme gelişimi, kasık kıllarının görünümü ve koltuk altı kıllarının görünümü gibi), radyografik değerlendirme dahil olmak üzere fizyolojik parametreler kullanılarak değerlendirilmiştir.

El Bilek Filmi Prosedürü Nasıl İşliyor?

Ayakta durma yüksekliğindeki tepe büyüme hızı, genel iskelet büyüme oranının en geçerli temsilidir. Bir bireyin büyüme modelinin faydalı bir tarihsel uzunlamasına ölçüsünü oluşturur, ancak gelecekteki büyüme oranı veya kalan toplam büyüme yüzdesi için çok az tahmin değeri vardır. Bu nedenle, gelecekteki büyümeyi tahmin etmek için bir bireyin olgunlaşma seviyesinin bir göstergesi gereklidir. En yüksek ayakta yükseklik büyüme hızını hesaplamak için kullanılan boylamsal ölçümler, büyüme öngörücülerinin geçerliliğini değerlendirmek için “altın standart” sağlar. Diş gelişim göstergeleri, bir bireyin iskelet gelişimi aşamasının güvenilir belirleyicileri değildir. Pubertal büyüme atılımının zamanlamasında bireyler arasında büyük farklılıklar olduğundan, kronolojik yaş da adölesan büyümesinin değerlendirilmesinde kullanılamaz. 

Erkekler ve kadınlar için ayakta yükseklikte pubertal büyüme atağının başlangıcı, zirvesi ve sonu için iki yıllık bir cinsiyet farkı bildirdi. Ek olarak, bu yazarlar her iki cinsiyette her bir büyüme olayında yaklaşık altı yıllık bireysel bir varyasyon bildirdiler. Dahası, çevresel faktörler iskelet gelişiminin zamanlamasını ve hızını etkileyebilir. Radyografik analizden elde edilen iskelet olgunlaşma evrelemesi, ergenlik büyümesinin zamanlamasını tahmin etmek, büyüme hızını tahmin etmek ve kalan büyüme oranını tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır.

El Bilek Filminde Kullanılan Bazı Teknikler

İskelet olgunluğu, her bireyde genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan etkilenir. El-bilek bölgesindeki iskelet olgunluğunun kemikleşme dizisi ve zamanlaması, klinik öngörücü kullanımlarını sınırlayabilen polimorfizm ve cinsel dimorfizm gösterir. Önemli bir husus, aynı iskelet büyümesi modelinin hemen hemen her bireyde bulunabilmesidir, ancak büyümenin başlangıcı, süresi ve miktarı, ergenlik büyüme atağı sırasında önemli ölçüde değişir. Bazı bireyler, nispeten kısa bir ergenlikte büyüme atağı ile erken olgunlaşan bireyler iken, diğerleri daha büyük bir ergenlik büyüme atağı ile geç olgunlaşanlardır. El-bilek radyografisinin ikinci genel değerlendirme yöntemi, iskelet olgunlaşmasını pubertal büyüme eğrisiyle ilişkilendirmek için özel göstergeler kullanır.