Diş Dolgusunda Dentin Pini Uygulaması Konya

Diş Dolgusunda Dentin Pini Uygulaması Nedir?

Dentin pinleri, uzun yıllar ameliyat diş hekimliğinde, kendiliğinden mekanik retansiyonu az olan veya hiç olmayan bir boşlukta yapışkan olmayan bir restoratif materyali (dental amalgam gibi) tutmak için kullanılmıştır. Bununla birlikte, dentin pimi yerleşimi tehlikeli bir prosedür olabilir ve kullanımları ile ilgili birtakım sorunlar vardır. Pim tutulan amalgam restorasyonlarının değiştirilmesi, ana pim bölgelerinin kaybı ve anatomik problemler oluşturan kalan pim bölgelerinin kaybı ile karmaşıktır. Yedek pimlerin tutulması orijinal pimlere benzer. 

Kendiliğinden diş açan dentin pimleri ultrasonik bir el aleti ile çıkarılabilir ve pim bölgesi büyük bir pimle yeniden kullanılabilir. Ayrıca dentin pimlerinin eksiklikleri olmadan restoratif materyalin tutulmasında etkili olan ve kullanılabilecek alternatif teknikler tarif edilmiştir. Bu nedenle dentin pimlerinin çağdaş diş hekimliğinde yeri olmadığı ve sonuç olarak eski olduğu konusunda güçlü bir tartışma vardır. Klinik Alaka Düzeyi: Koroner içi diş restorasyonlarının rezentif olmayan boşluklarda tutulması için yardımcı retansiyon gerekebilir.

Diş Dolgusunda Dentin Pini Tedavi Prosedürü Nasıl İşliyor?

Bir diş ciddi yıkıma uğradığında, diş hekiminin, kalan diş dokusunun durumunu ve son hazırlığından sonra boşluğun konfigürasyonunu dikkatlice değerlendirmesi gerekir. Yapışmanın yetersiz olduğu durumlarda nihai restorasyon (örn. amalgam, kompozit reçineler veya cam iyonomer çimentoları). Hem emaye hem de dentine mükemmel yapışma kabiliyetine sahip diş hekimliği malzemelerinin bugünkü diş hekimliğine girişinin ardından, klinisyenler arasındaki inanç, çeşitli yazarlar tarafından desteklenen bir görüş pimi artık eskidir. 

Bununla birlikte, günümüzün klinik uygulaması ve hastalarla günlük çalışma, tam tersini gösterme eğilimindedir. Yani dentin yapıştırıcılarının ve cam iyonomerlerinin yapışma gücüne rağmen, bazı özel durumlarda tutma pimlerinin bu malzemeleri kullandıktan sonra bile ekstra bağlanma sağlayan gerekli bir kaynak olduğu açıktır.

Dentin Pini Tedavisinde Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Tutma pimlerinin eklenmesi, özellikle ön dişler geniş kırıklara sahip olduğunda, kronları hazırlamak için ciddi hasarlı hayati dişlerin çekirdek rekonstrüksiyonu yapıldığında, özellikle eksik cusps (özellikle damga cusps) olduğunda ve ayrıca dişlerin oklüzyondan ciddi şekilde ödün vermesi durumunda. Makale, bu prosedürün gerekli olduğu bir dizi klinik vaka ile birlikte tutma pimlerinin yerleştirilmesi için bir teknik tarif edecektir. Bu tutma pimlerinin eklenmesi, özellikle ön dişler geniş kırıklara sahip olduğunda, kronları hazırlamak için ciddi hasarlı hayati dişlerin çekirdek rekonstrüksiyonu yapıldığında, özellikle eksik cusps (özellikle damga cusps) olduğunda ve ayrıca dişlerin oklüzyondan ciddi şekilde ödün vermesi durumunda. Bu makale, bu prosedürün gerekli olduğu bir dizi klinik vaka ile birlikte tutma pimlerinin yerleştirilmesi için bir teknik tarif edecektir.