Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal tedavisi Konya

Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi Nedir?

Periapikal lezyonlar, pulpa hastalığına sekel olarak gelişir. Genellikle akut ağrı atakları olmadan ortaya çıkarlar ve rutin radyografik muayenede bulunurlar. Periapikal lezyonlardaki kist insidansı% 6 ile 55 arasında,  periapikal granülom oluşumu% 9.3 ile 87.1 arasında ve apse% 28.7 ile 70.07 arasında değişmektedir. Tüm enflamatuar periapikal lezyonların başlangıçta konservatif cerrahi olmayan prosedürlerle tedavi edilmesi gerektiği kabul edilmektedir.Çalışmalar, periapikal lezyonlu dişlerin endodontik tedavisinden sonra% 85’e kadar bir başarı oranı bildirmiştir.Periapikal lezyonların cerrahi dışı tedavisi için elektronik ve el ile arama yöntemleri kullanılarak literatür taraması yapıldı.

Modern diş hekimliği pratiğinde, dişlerin korunması hala uygulanabilir olduğunda tercih edilen tedavi olmaya devam etmektedir. Dental implantlar şüphesiz modern klinisyen için bir oyun değiştirici olmuştur. 

Etik rehberlik her zaman hastalığın hastalık sürecini hafifletmek için mevcut tedavi yöntemlerinin tartışılmasını içermelidir. Endodontide başarı ve başarısızlığı belirleyen birçok risk faktörü vardır.

Periapikal Lezyonlu Tedavisinde Prosedür Nasıl İlerliyor?

En önemli başarı ve başarısızlık faktörü, tedavi sırasında bir periapikal lezyonun varlığı veya yokluğu üzerine öngörülebilir. Basitçe söylemek gerekirse, hastalıksız dişlerin cerrahi olmayan endodontik tedavisi, diş implantlarına paralel olan çok yüksek bir başarı oranına sahiptir. Bununla birlikte, bir filmde periapikal lezyon gözlendiğinde başarı oranı değişir. Hastalık gösteren dişler hala kök kanal tedavisi ile çok tedavi edilebilir olsa da, başarı oranında yaklaşık% 10 oranında belirgin bir azalma vardır.

Bunun nedeni, bu makalenin kapsamı dışındaki çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Her vakaya özgü risk faktörleri, gecikmiş iyileşme veya tedavi sonrası hastalıklarda da rol oynar. Tüm bu zorluklara rağmen periodontal iletişimi olmayan apikal bir periodontitis, kemik içi lezyon olarak düşünülebilir. 

Periodontal iyileşme açısından, bunlar en iyi başarı oranlarına sahiptir. Periapikal lezyonların cerrahi olmayan yönetiminde çeşitli yöntemler kullanılabilir: konservatif kök kanal tedavisi, dekompresyon tekniği, aktif cerrahi olmayan dekompresyon tekniği, aspirasyon-sulama tekniği, kalsiyum hidroksit kullanılan yöntem, Lezyon Sterilizasyonu, Onarım Tedavisi ve Apeksum prosedürü. Periapikal lezyonların iyileşmesini izlemek periyodik takip muayeneleri ile önemlidir.

İyileşme Süreci

Periapikal lezyon büyüklüğü bir risk faktörü olarak düşünülebilir, ancak endodontik tedavi için mutlak bir kontrendikasyon olarak düşünülemez. Tedaviden önce hastaya, tedavi kapsamının cerrahi olmayan bir yaklaşımla cerrahi olmayan kök kanal tedavisi kombinasyonunu içerebileceği açıklanmalıdır. Bununla birlikte, büyük lezyonları olan birçok vaka, daha fazla müdahale olmadan kendi başlarına oldukça iyi iyileşir.