Antero-Posterior Sefalometrik Film Konya

Antero-Posterior Sefalometrik Film Nedir?

Erken sefalometri, yüz ve dişi incelemek için 3 boyutlu bir yaklaşımın önemini günümüzde kazanmıştır. Bu düşünce, ekstraksiyon dışı tedaviye olan ilginin ortodonti ile yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte “ekstraksiyon görünümünden” uzaklaştığında ivme kazanmıştır. Bu gelişme ortodontik tanı kayıtlarının bu radyografileri içermesi gerektiğini vurgulamıştır. PA sefalgrafları için, çoğunlukla doğrusal ölçümlere dayanan bir dizi analiz ortaya çıkmıştır. Ve Anterior Nazal Omurga (ANS) Anterior nazal omurganın ucu ile beraber Posterior Nazal Omurga (PNS) Posterior nazal omurganın ucu tanımlamasıdır.

Lateral sefalometrik radyografi (LCR), öncelikle ortodontik tanı ve tedavi planlaması için kullanılan standartlaştırılmış, tekrarlanabilir bir grafidir.

Antero-Posterior Sefalometrik Film Prosüdürü Nasıl İşliyor?

1.5m mesafeden, kafa 30 cm mesafeden X-ışını hüzmesine dik bir açıyla alınır (bunun biraz farklı olduğu bulunmuştur). Bir derece büyütme (yaklaşık%8) beklenir ve bunu hesaplamaya yardımcı olmak için bir ölçek dahil edilebilir. Sefalostat makinesi, harici işitme eti içine yerleştirilen iki direk içerir, hastanın sagital düzlemi X-ışını filmine paralel olmalı, dişlerin merkezi oklüzyonda olması ve Frankfort düzlemi yatay olarak hizalanmalıdır.

Radyografide anatomiyi belirledikten, izledikten ve yukarıdaki tüm değerleri ve düzlemleri belirledikten sonra, bir sonraki adım bunları yorumlamaya çalışmaktır.

Teşhis ve Tedavi Planlanması

Bu, teşhis ve tedavi planlamasına yardımcı olmak için yapılır. Ortodontik değerlendirmelerde, genellikle değerlendirilen 3 uçak vardır; Ön-arka, Dikey ve Enine ilişkiler. LCR kullanılarak Antterioposterior ve Dikey ilişki değerlendirilebilir. Enine ilişki kafatasının arka-ön görünümleriyle değerlendirilebilir, ancak bu pratikte nadiren yapılır.