Açık Apeks Kanal Tedavisi

Dişte Açık Apeks Kanal Tedavisi

Olgunlaşmamış dişlerde olduğu gibi açık apeksli dişler veya apikal kök rezorpsiyonu olan dişler, derhal çözülmesi zor klinik vakalardır. Diş hekimliğinde mineral trioksit agregası (MTA) kullanımı ile, apikal tıkaç ve kök kanal dolgusu derhal yerleştirilerek bu vakaların tedavi süresini optimize etmek mümkün olmuştur. Bununla birlikte, MTA apeksin ötesine ekstrüde edilirse bazı olumsuz etkiler meydana gelebilir. Eksik kök gelişimi genellikle çürük veya travma sonucu ortaya çıkan pulpal nekroza ikincil olarak ortaya çıkar. Kök ucunun hem foraminal hem de peri-foraminal rezorpsiyonu ayrıca bir periapikal lezyon 4 varlığında ortaya çıkabilir. Bu, önceden var olan bir açık apeksin anatomisini daha da değiştirebilir. Kök ucunun iyatrojenik büyümesi, çalışma uzunluğunun zayıf kontrolü ve daha sonra hem el hem de döner dosyalar ile büyütme nedeniyle ortaya çıkabilir.

Bu kazayı önlemek için, MTA’nın yerleştirilmesinden önce apikal bir matrisin kullanılması önerilmiştir.

Bu çalışma, pulpa nekrozu ve açık apisli dişlerde apikal tıkaç yerleştirmenin iki klinik vakasını bildirmektedir. Bir olguda dental travma nedeniyle olgunlaşmamış bir apekse, diğer olguda kök kanalında endodontik enfeksiyon varlığına bağlı apikal rezorpsiyon vardı.

Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi Nedir?

Yaklaşık 4 mm kalınlığında MTA apikal tıpa, kök apikal bölgesine yerleştirildi ve hemen kanal gutta-perka ve endodontik sızdırmazlık maddesi ile dolduruldu. Takip değerlendirmeleri klinik ve radyografik başarı kanıtı gösterdi.

Açık apeksli dişlerde genellikle endodontik tedavi öncesinde, sırasında veya sonrasında kırılmaya duyarlı ince dentin duvarları vardır. Sıklıkla apikal rezorpsiyon ile ilişkili olabilen veya olmayabilen periapikal lezyonlarla ortaya çıkarlar. Kısa kökler, genellikle uzun süreli prognozu etkileyen taç-kök oranını tehlikeye atar. 

Travmanın ardından kron kırıkları sık görülür. Bu, özellikle ön bölgede estetiği tehlikeye atabilir ve diş dokusunda eksiklik olabilir. Uzun süredir devam eden vakalarda bu dişler de renk değiştirebilir. Büyük açık apeksler, çalışma uzunluğunun belirlenmesi, kök kanal hazırlığının gerekliliği ile ilgili karar verme ve obturasyon sırasında kontrolün elde edilmesinde zorluk oluşturur.

Açık Apeks Kanal Tedavisinde Süreç Nasıl İşliyor?

Açık apisler, kök kanal tedavisinin gerçekleştirilmesi için bir problemdir, çünkü apikal iyileşme süreci üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilen, sulama çözeltisinin ve kapatıcının periradiküler dokulara ekstravazasyonunu desteklerler. Bu oluşum için ana etiyolojik faktörler erken nekrotize dişlerin olgunlaşmamış apeksleri veya enflamatuar apikal kök rezorpsiyonudur.